Курсът ви запознава с общите подходи и технологии за проектиране на мрежи и популяризира решенията на Cisco при проектирането и внедряването на мащабируеми мрежи.
Получавате информация за модулните подходи към проектирането на мрежата, разделяйки мрежите на слоеве за достъп, разпространение и ядро ​​само и отделно за кампуса и WAN модула. Композитният модел на предприятието улеснява планирането, проектиране, внедряване, експлоатация и оптимизиране (PDIOO) мрежи чрез концентрация върху определен модул и върху връзките между модулите.
Разберете, че тъй като повечето мрежови решения днес (например глас, видео, мрежи за съхранение и мрежи за съдържание) обикновено са наслагващи решения, обхващащи няколко модула, комбинираният модулен подход е още по-уместен и е основният фокус на този курс. Представени са също виртуализацията на услугите и архитектурата SONA.